హైదరాబాద్‌లో కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ కోసం చూస్తున్నారా?

 మీరు హైదరాబాద్‌లో కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ కోసం చూస్తున్నారా? అవును అయితే, ఇప్పుడే కాల్ చేయండి. 

PH NO: 9959 2571 88


  • మేము మీ  యొక్క  టాటా స్కై కొత్త కనెక్షన్‌లను అందిస్తున్నాము.

  • మీకు టాటా స్కై న్యూ కనెక్షన్ కావాలంటే, మేము మీ ఇంటికి కొత్త కనెక్షన్‌ను అందిస్తాము.

  • ఉచిత ఇంటి పంపిణీ మరియు సంస్థాపన.

హైదరాబాద్‌లో కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్


కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ కోసం ఇప్పుడే కాల్ చేయండి ఈ నెంబర్ కు:  9959 2571 88 .


మేము పని చేస్తున్న ప్రాంతాలు: 

1. కూకట్పల్లి


2. కేపీహెచ్బీ


3. మియాపూర్


4. నిజమపేట్


5. కొండాపూర్

Tata Sky new Connection No


కూకట్పల్లి కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ నెంబర్ - 9959 2571 88


కేపీహెచ్బీ కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ నెంబర్ - 9959 2571 88


 మియాపూర్ కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ నెంబర్ - 9959 2571 88


 నిజమపేట్ కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ నెంబర్ - 9959 2571 88


 కొండాపూర్ కొత్త టాటా స్కై కనెక్షన్ నెంబర్ - 9959 2571 88


0 comments: